top of page

Nasze programy

Efektywnej Nauki, Wspomagania rozwoju
i profilaktyki

​"Edukacja jest najmocniejszą  bronią, której możesz użyć,
by zmienić świat ". Nelson Mandela

Główne założenia naszych programów :

W naszych programach skupiamy się głównie na indywidualnej pracy z konkretnym uczniem. Naszym celem jest rozwój kompetencji oraz ćwiczenie i ulepszanie jego umiejętności, takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, szybkie czytanie ze zrozumieniem, ale również rozwijanie jego potencjału, twórczego, logicznego myślenia oraz profilaktyka trudności z nauką czy trudności z funkcjonowaniem w grupie. Musimy przy tym zaznaczyć, że nie uczymy konkretnych przedmiotów szkolnych czy akademickich, ani nie udzielamy korepetycji. Uczymy przede wszystkim metod - jak zdobywać wiedzę i umiejętności samodzielnie i jak je wykorzystywać przy rozwiązywaniu różnych problemów w przyszłości! Jesteśmy przeciwnikami korepetycji jako takich - gdyż całe życie brać korepetycji nie sposób. My stawiamy na wykształcenie samodzielności i twórczego myślenia.  Nasz program nie posiada sztywnych wytycznych, ponieważ zawsze dostosowujemy się do ​indywidualnych potrzeb osób uczących się mając na uwadze ich cele, możliwości, potrzeby,  
ale i trudności. 

 Główne cele naszych programów :

Korzyści naszych programów :

 

Wiemy podobnie jak Państwo, że z "niewolnika nie ma pracownika", dlatego naszym ideałem jest, aby osoby kończące nasze zajęcia pozostawały mocno zmotywowane do osiągania własnych celów. Pragniemy, aby uczestnicy rozwinęli  swoje mocne strony i nauczyli radzić sobie z tym, co dla nich trudne Zmierzamy do celu absolwent, stał się osobą pewną siebie, efektywną, kreatywną z głową otwartą na nowe możliwości.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie - zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page