top of page

Warsztaty z tworzenia map myśli - Mind Maping na materiale szkolnym klasy 4-8. 

Umiejętność tworzenia map myśli z materiału szkolnego daje niesamowite wyniki w czasie nauki i otwiera mnóstwo możliwości utrwalania materiału. Uczeń dzięki sporządzonym własnym notatkom w formie map myśli zyskuje motywacje do nauki. Czuje, że w końcu może uczyć się samodzielnie i skutecznie - bo wie już jak to robić.

Jak uczyć się skutecznie z wykorzystaniem metody map myśli? 

Nie ma znaczenia czy Twoje dziecko jest dobrym uczniem czy ma problemy z nauką. Podczas warsztatu opanuje umiejętność jak tworzyć mapy myśli oraz jak z nich się potem uczyć. To bez wątpienia zmieni jego spojrzenie na to jak można się uczyć czyli skutecznie i bez "kucia". 

Jak wygląda warsztat? 

creative-idea.png

Przez cały warsztat Uczniowie aktywnie pracują tworząc swoje mapy myśli

jigsaw.png

Omawiamy konkretne przykłady -

Uczeń po warsztacie wychodzi z gotowymi

rozwiązaniami

book (1).png

Pracujemy wyłącznie na praktycznych przykładach - tematy realizowane w szkole

z konkretnych przedmiotów

Dlaczego ten warsztat? 

social (1).png

Indywidualne podejście do każdego ucznia. 

book.png

Materiały szkoleniowe i po szkoleniowe - nasz poradnik 

Mind Map Book

puzzle.png

Gotowe rozwiązania, które uczeń potrafi samodzielnie wdrożyć natychmiast po warsztacie

Program warsztatu

Jak tworzyć mapy myśli tak by były skuteczne ?

Technika tworzenia Map Myśli. Dobre sprawdzone praktyki. Czego unikać. Jakie cele mają mapy myśli. Dlaczego warto je stosować. 

Moduł 1
knowledge.png
Moduł 2

Tworzenie map myśli do tematów konkretnych z przedmiotów szkolnych

Sporządzanie map z materiału, który uczeń realizuje w szkole. Różnice w tworzeniu map z poszczególnych przedmiotów.  

knowledge (3).png
Moduł 3

Wzmacnianie skuteczności map myśli

Zastosowanie piktogramów na sporządzonych mapach. Inteligentne użycie kolorów. Wstęp do zastosowania technik zapamiętywania. 

diagram.png
Moduł 4

Utrwalanie wiedzy z użyciem sporządzonych map myśli

Odtwarzanie map myśli. Tworzenie własnych wypowiedzi w oparciu o informacje kluczowe. Sprawdzanie poziomu swojej wiedzy. System powtórek. 

sprout (1).png

W czasie warsztatu zrealizujemy wszystkie 4 zaplanowane moduły. Czas trwania warsztatów to 2 spotkania po  2 h lekcyjne. Cena 40 zł od uczestnika (obejmuje materiały ). 

Serdecznie zapraszamy !!!

bottom of page