top of page

Dzięki naszym zajęciom Państwa dzieci nie tylko podniosą swoje umiejętności szkolne, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność łatwiejszego przyswajania sobie treści za pomocą technik pamięciowych, logiczne myślenie oraz poprawa koncentracji uwagi. 

 
Realizacja programu spowoduje przede wszystkim, że Państwa dzieci będą uzyskiwać lepsze oceny w szkole, a to przełoży się na wyższe poczucie ich własnej wartości, poczucie sprawstwa i sprawiedliwości. Zaś zadowolone, pewne siebie, zmotywowane dziecko - to zadowolony, pewny siebie i zmotywowany Rodzic!​

Doradzamy, co zrobić, kiedy dziecko:

 

bottom of page