top of page

Nauczenie korzystania ze zdobytej wiedzy w praktyce

„Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie.”
Thomas A. Edison

     Dlaczego tak wiele osób nie przejawia zainteresowania nauką? Powodów można z pewnością wymienić wiele. Jednym z najistotniejszych wytłumaczeń braku wewnętrznej motywacji do nauki, wydaje się nam to,
że w szkole i na uczelniach wyższych RZADKO MÓWI SIĘ UCZNIOM
O PRZYDATNOŚCI ZDOBYWANEJ WIEDZY W ŻYCIU CODZIENNYM.
Nie wszyscy bowiem uczniowie zostaną wystarczająco zmotywowani do uczenia się  koniecznością osiągania jak najlepszych ocen. Co można zatem zrobić, by jak najwięcej osób lubiło się uczyć, a ponadto, by motywacja do nauki i zdobywania wciąż nowej wiedzy wypływała z nich samych?

Jesteśmy przekonani, że jednym z podstawowych kluczy do zainteresowania ludzi zdobywaniem nowych informacji jest uświadomienie im tego, że z wiedzy można czerpać w życiu codziennym.

  

      Współczesne szkoły kładą nacisk na naukę „podręcznikową” czy „encyklopedyczną”. Zadaniem uczniów i studentów jest zapamiętanie jak największej ilości informacji, które niejednokrotnie ograniczają się do „suchych definicji”.
Są one mało atrakcyjne i najprościej mówiąc – nudne. Często można spotkać się z twierdzeniem, iż wiedza jaką zdobywają uczniowie w szkole i na uczelniach jest oderwana od rzeczywistości. Trudno jest odnaleźć w podręcznikach
i publikacjach naukowych jakiekolwiek próby nawiązania do życia codziennego. Ile razy słyszymy od uczniów i studentów: „Po co ja się muszę tego uczyć?!” „Do czego to mi się przyda?!” itd.
     Wychodząc na przeciw tym pytaniom, pragniemy pokazać naszym uczniom naukę w nowym, ciekawym świetle oraz możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez interesujące i innowacyjne warsztaty
z naszymi specjalistami z różnorodnych dziedzin.

     

Chcemy zarazić naszych podopiecznych pasją do nauki i pokazać, że otaczający nas świat potrafi być fascynujący i inspirujący do poszukiwania coraz to nowych informacji, zaś wiedza opisywana
w podręcznikach ma przełożenie na świat realny
. Najważniejsze jednak, żeby uświadomić uczniom,
że nauka to nie tylko nabywanie informacji - to przede wszystkim rozwój własny - swojego mózgu, kanałów odbioru bodźców, własnych zainteresowań, odkrywanie swoich możliwości, ograniczeń czy własnej drogi życiowej.​

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie Efektywnej Nauki zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page