top of page
Techniki pamięciowe

Dzisiejsza edukacja w Polsce niestety często sprowadza się do formuły  "3Z" :


       
Zakuć
       Zdać
       Zapomnieć


Niewątpliwie  KUCIE jest czynnością, która znienawidzona jest przez większość naszego społeczeństwa. Dlaczego? Ponieważ jest to czynność uciążliwa, mało skuteczna, często pozbawiona większego sensu oraz po prostu NUDNA. Kucie, czyli wielokrotne powtarzanie tego samego, jest czynnością wykonywaną przez setki uczniów każdego dnia i jednocześnie czynnością najlepiej zabijającą wewnętrzną motywację do nauki. Świadomie określając zakuwanie - czynnością, nie nazwaliśmy tego metodą, gdyż w naszym rozumieniu procesu nauki - takową po prostu nie jest.

Istnieją za to inne, bardziej efektywne sposoby ułatwiające nam trwałe zapamiętywanie. Człowiek, żeby zapamiętać więcej informacji, stworzył narzędzia do pisania - kartkę i pióro, kartka ewaluowała w zeszyty, książki, książki ustąpiły miejsca maszynom do pisania, potem elektrycznym notatnikom, komputerom, w końcu również tabletom i telefonom komórkowym, na których również można swobodnie zapisywać swoje myśli. Nie zawsze jednak człowiek ma możliwość wspomagania swojej pamięci tymi urządzeniami. Na egzaminach, sprawdzianach, przy odpowiedzi w szkole zazwyczaj nie mamy takiej możliwości.

Wiedza opanowana za pomocą mnemotechnik (technik pamięciowych) jest przede wszystkim wiedzą, której jesteśmy pewni na 100%. Oznacza to, że ucząc się metodycznie, uczeń unika efektu niepewności. Brak pewności wiedzy widać przede wszystkim przy odpowiedziach ustnych. Z naszej praktyki wynika, że niepewność ucznia przy odpowiedzi odbierana jest przez nauczyciela często jako odpowiedz nieprawidłowa. Podobnie jest w życiu dorosłym - brak natychmiastowej i pewnej odpowiedzi na pytanie przełożonego - jest uznawana za brak kompetencji, bądź zaniedbanie. Korzystanie ze sposobów na zapamiętywanie eliminuje poza tym negatywny wpływ stresu. Ile razy w domu uczeń wszystko wie i potrafi "śpiewająco", a potem wraca ze szkoły zawiedziony z ocena niedostateczną. Człowiek dorosły idzie do pracy przedstawiać swoje osiągnięcia, bądź zaprezentować wyniki swoich badań - i nie jest w stanie przypomnieć sobie kluczowych informacji, do których przecież doszedł samodzielnie i poprzez swoją długotrwałą pracę.  Takie sytuacje są często bardzo przykre i niestety zabierają motywację. Krzywdząca jest także często ocena całej sytuacji przez nauczyciela, przełożonego, który zarzuca uczniowi, czy pracownikowi lenistwo i niedbalstwo.       ​

  • dat i faktów historyczne
  • słownictwa języków obcych​
  • trudnych terminów np. z biologii​
  • wzorów fizycznych, chemicznych i matematycznych​
  • definicji i reguł
  • zasad ortografii
  • sławnych nazwisk np. pisarzy, malarzy oraz ich dzieła i inne powiązane z nimi fakty
  • wyrażeń geograficznych np. wysokości szczytów, prądów morskich, stolic, rzek itd.

i wiele innych.

Program Technik Pamięciowych nauczy między innymi sprawdzonych i skutecznych sposobów zapamiętywania trwale: 

 

​Za pomocą naszego Programu Technik Pamięciowych, możemy nauczyć się wszystkiego, na czym oczywiście nam zależy i czego nasz umysł nie zapamiętuje naturalnie. 

 


Dlatego jako grupa psychologów opracowaliśmy autorski Program Technik Pamięciowych, dzięki któremu uczeń dostanie konkretne narzędzie zdobywania wiedzy. Nasz Program wyróżnia się poza metodami - gotowymi opracowaniami np. wszystkich dat z historii - od szkoły podstawowej do liceum lub słownictwa angielskiego - odpowiednimi metodami pamięciowymi.  Nasz program spowoduje ponadto odzyskanie motywacji do nauki. To naturalne, że jak nam coś nie wychodzi - tracimy motywacje i porzucamy to zajęcie.

Dlatego zanim zaczniemy się uczyć - warto wiedzieć jak!


 

W takich sytuacjach wspaniale by było, mieć jakiś magiczny sposób, żeby wszystko zapamiętać... I my właśnie chcemy taki sprawdzony patent na zapamiętywanie, podarować każdemu uczniowi pod postacią Programu Technik Pamięciowych. Nasz program przede wszystkim doskonale sprawdzą się w nauce do sprawdzianów, odpowiedzi, egzaminów  oraz jest przydatny w życiu codziennym. Techniki pamięciowe pozwalają przede wszystkim na oszczędność czasu oraz satysfakcjonujący rezultat. O ile mniej poświęcimy czasu na zapamiętanie czegoś - każdy z nas może sobie przeliczyć na np. więcej czasu wolnego dla siebie - to efekt stosowania technik pamięciowych. Zapewniamy, że efekt nie jest ten sam co przy "tradycyjnym wkuwaniu". 

bottom of page