top of page

Korygowanie wad wymowy

 

   W toku rozwoju dzieci napotykają wiele trudności związanych z nowymi sytuacjami w których się znajdują, nadmiernymi wymaganiami, strachem przed porażką, czy nieakceptacją. Młodemu człowiekowi, który dopiero uczy się życia, nie jest łatwo przezwyciężać tyle problemów na raz.
 

Efektem tego często są problemy z mową, wysławianiem się, poprawnym artykułowaniem tego – co ma się na myśli. Lęk przed niespełnień oczekiwań dorosłych, opiekunów – czyni z mówienia czynność stresującą, a nawet przerażającą. Nie powinien zatem dziwić fakt, że dzieci boją się mówić, popełniają przy tym wiele błędów, utrwalają błędne nawyki.
 

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki..

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Juliusz Słowacki

    Celem naszych warsztatów jest usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia języka i warg, czy strun głosowych. Nasi specjaliści kładą nacisk na kształtowanie słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy) oraz korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.

Podczas terapii logopeda skupia się głównie na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, czy orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.
Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

bottom of page