top of page

Ćwiczenia logopedyczne

czyli utrwalanie pozytywnych nawyków mówienia

   Kiedy można uznać, że oddziaływania terapeutyczne przyniosły skutek? - Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.
 

Samo oddziaływanie terapeutyczne nie kończy jednak całego procesu usprawniania mowy.

Ważne jest utrwalanie nowych, poprawnych nawyków mówienia i wypowiadania się, aby stało się dla dziecka nawykiem i stałym sposobem funkcjonowania.

„Chodzi mi o to, aby język giętki..

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Juliusz Słowacki

cwiczenia logopedyczne

   Często wadom wymowy u dzieci towarzyszą również zaburzenia emocjonalne, bądź nawet psychiczne, dlatego ważne jest, by upewnić się, że i te sfery życia dziecka nie były przeszkodą w wypracowywaniu nowych nawyków.


Ćwiczenie poprawnego wypowiadania się utwierdza bowiem dziecko w przekonaniu, że potrafi sobie poradzić
z trudnościami, podnosi jego poczucie sprawstwa, a tym samym – poczucie własnej wartości.

bottom of page