top of page

Nasze warsztaty

z logopedą

„Chodzi mi o to, aby język giętki..

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Juliusz Słowacki


 

  Głównym celem naszych warsztatów jest usprawnianie narządów artykulacyjnych dziecka poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia języka i warg, czy strun głosowych. Nasi specjaliści kładą nacisk na kształtowanie słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy) oraz korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu
i dłuższych wypowiedziach.

 

  Ponadto na naszych warsztatach dzieci będą miały możliwość przyjrzeć się swoim reakcjom na stres w sytuacji wystąpienia przed grupą, a później – nauczyć się panować nad nimi. Do tego tematu podchodzimy wyjątkowo delikatnie – naszym celem jest bowiem przezwyciężenie trudności, a nie ich nasilenie. Warsztaty odbywają się zarówno pod okiem specjalisty – logopedy, jak i psychologa, który kontroluje reakcje emocjonalne i psychiczne dziecka. Razem możemy pomóc dziecku nabrać większej pewności siebie i wiary we własnej możliwości.
 

 

     Podczas naszych warsztatów logopeda skupia się oprócz korygowania zaburzonej mowy, również na ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, czy orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.


     Warsztat przeznaczony jest szczególnie dla uczniów szkoły podstawowej. Jest dostosowany do wieku. Jedna grupa wiekowa to klasy od I-III, natomiast druga to klasy od IV-VI. Wskazany jest w sytuacjach, kiedy dzieci rozpoczynają naukę, nowa klasa, nowe środowisko, ale również, kiedy dziecko przejawia pierwsze problemy z mową, ma problemy z artykułowaniem swoich myśli, jąka się, tremuje. Pomagamy przezwyciężyć dzieciom ich trudności z mówieniem, a tym samym – pomagamy im podnieść ich jakość życia osobistego, jak i funkcjonowania w szkole i w grupie.

bottom of page