top of page

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

 

Nagromadzone, negatywne emocje, konflikty w pracy
i w domu, duża ilość pracy, brak odpoczynku – ujawniają się w postaci szkodliwego stresu, który niszczy pozytywne relacje, samopoczucie, zdrowie, zabierając przy tym dużo energii życiowej.Prawda jest taka, że rzadko myślimy o tym, czym na prawdę jest stres i jaki ma wpływ na nasze życie!  

Czym zatem jest ten STRES?

W psychologii stres definiowany jest jako wymaganie od organizmu, by się do czegoś dostosował, zaradził, poradził sobie. Czasami stres jest zdrowy, zwłaszcza wtedy, gdy utrzymuje nas w stanie aktywności i czujności (np. w trakcie przygotowywania się do czegoś ważnego dla nas). Silny i przedłużający się stres może jednak przekroczyć możliwości przystosowania się naszego ciała i psychiki, pogorszyć nastrój, uniemożliwić skupienie się na czymś.

Naukowcy są zdania, że stres jest aktualnie główną przyczyną obniżenia odporności, która powoduje zachorowania na ciężkie i trudne do wyleczenia choroby, problemy emocjonalne, oraz wiele innych schorzeń określanych jako choroby cywilizacyjne. Stres jest poza tym odpowiedzialny za wypalenie zawodowe, trudności z komunikacją, czy rozpad rodziny. Jest najpoważniejszym problemem dzisiejszych czasów, gdyż ludzie nie potrafią sobie radzić ze zbyt nagłymi zmianami ustrojowymi, społecznymi, ekonomicznymi. Zbyt wiele wymagań, przy nieumiejętności radzenia sobie ze stresem zawsze będzie miało negatywne skutki dla zdrowia i relacji z innymi ludźmi.

Celem naszego programu i warsztatów jest poznanie negatywnych mechanizmów własnego myślenia
i działania, nauka myślenia racjonalnego, poznanie technik relaksacji i innych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Umiejętność panowania nad stresem poprawia jakość życia, otwierając wiele możliwości rozwoju osobistego i rodzinnego.
Poprzez konsultacje i warsztaty psychoedukacyjne można zwiększyć swój wgląd w siebie, w swoje mechanizmy działania i rozwiązywania problemów. Wpływa to pozytywnie na rozumienie siebie i swoich emocji, a tym samym na możliwość ich kontroli, którą możemy przekazać dziecku. 

Jesteśmy zdania, że poczucie harmonii, spokoju wewnętrznego
i akceptacji można w sobie wypracować i dzięki temu podnieść jakość swojego życia teraz i w przyszłości.

Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem i Państwa dziećmi wiedzą - jak skutecznie radzić sobie ze stresem, rozpoznawać swoje emocje i nauczyć się je kontrolować.

bottom of page