top of page

Co zrobić, kiedy dziecko spędza za dużo czasu przed komputerem
i telewizorem

Ciągła obecność mediów w naszym życiu jest niewątpliwie zauważalna przez każdego.
Telewizja czy komputer zajmują znaczne miejsce
w życiu wielu ludzi – czy to praca, czy rozrywka – zawsze pochłania czas. Komputer i Internet także
w nauce szkolnej zyskuje na znaczeniu. Coraz częściej jednak obserwujemy dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają na grach komputerowych, na rozrywkach oferowanych w Internecie czy telewizji. Poza ilością spędzanego czasu uwagę muszą zwrócić treści, jakimi się tam interesuje. Kiedy pojawia się problem? Gdzie jest granica między nieszkodliwym korzystaniem z owych mediów a zagrażającym i negatywnie wpływającym na rozwój dziecka? Gdzie jest granica czasu, jaki poświęca ono przed komputerem czy telewizorem? 

Nasi specjaliści podczas indywidualnych zajęć z Państwa dzieckiem, z rozmowy i obserwacji również
z Państwem, pomogą ocenić i rozwiązać istniejącą sytuację.
Zawsze natomiast warto zwrócić uwagę kiedy dziecko najwięcej czasu poświęca na rozrywkę oferowaną przez media i co go w nich interesuje. Jaki charakter mają gry komputerowe i ile czasu na nie poświęca. Czy odbywa się to kosztem nauki? Warto zaznaczyć, iż dziecko także potrzebuje rozrywek aby się prawidłowo rozwijać, jego umysł także musi odpoczywać od nauki=czyli jego pracy. Stąd też nie należy niepokoić się sporadycznym czy krótkotrwałym spędzaniem czasu przed komputerem czy telewizorem, jeśli treści nie zagrażają rozwojowi osobowości dziecka i nie kolidują z jego nauką. Zawsze natomiast niepokojące są brutalne gry komputerowe i treści o tematyce erotycznej – koniecznie należy na nie zwrócić uwagę. Rozmowa i obserwacja naszego specjalisty z dzieckiem oraz z Państwem, czyniona podczas indywidualnych zajęć w domu, pomogą ocenić sytuację oraz sukcesywnie i stopniowo zmieniać ją.

bottom of page