top of page

UMIEJĘTNOŚć PREZENTACJI SIEBIE
I WZMOCNIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Poczucie własnej wartości, to zaufanie do własnych umiejętności, myślenia, radzenia sobie z trudnościami. Wiara w to, że zasłużyło się na miłość, szczęście, sukces,
że nie jest się gorszym od innych i że mogę w życiu wiele osiągnąć, że dobrze czuję się sam ze sobą.
To uprawnienie do spełnienia własnych potrzeb i czerpanie satysfakcji z własnych starań, małych sukcesów życiowych.
Poczucia własnej wartości każde dziecko doświadcza w kontakcie z innymi ludźmi. Ludzie są potrzebni, aby budować własną ocenę siebie.


Pierwsi są rodzice, później rówieśnicy, nauczyciele, bliższe i dalsze otoczenie. W zależności od stopnia aprobaty lub dezaprobaty innych ludzi poczucie własnej wartości może ukształtować się jako zaniżone, zawyżone lub adekwatne.
Na podstawie adekwatnego poczucia własnej wartości dziecko potrafi się zaprezentować autentycznie.
Posiadając niską samoocenę dziecko może przejawiać poczucie beznadziejności, poczucie winy i wstydu. Gorzej radzi sobie z wyzwaniami, krytyką i stresem. Często myśli o swoich niedoskonałościach,  porównując się z innymi wzbudza w sobie negatywne emocje.

Dzięki opracowanemu naszemu programowi przez zespół psychologów (w tym nawiązując współpracę
z Rodzicami), dziecko wzmacnia swoje poczucie własnej wartości (buduje pozytywny wizerunek siebie),
a przez to:

- lepiej radzi sobie ze stresem, lękiem i krytyką
- jest bardziej otwarte na doświadczenia
- jest wytrwałe pomimo przeciwności
- zna swoje mocne i słabe strony, skupiając się na mocnych
- optymistycznie patrzy na otoczenie i stawiane mu wyzwania
- porównywanie się z innymi staje się stymulujące poprzez zmianę sposobu myślenia
- zachowuje harmonię pomiędzy tym co myśli i co robi
- jest swobodne w okazywaniu i przyjmowaniu uczuć, komplementów
- nabiera dystansu do sytuacji, które mogą wydawać się przerastające
- potrafi zachować spokój w sytuacjach stresujących

bottom of page