top of page

Rozwijanie logicznego myślenia czyli jak nauczyć się tej okropnej matematyki

Wiele dzieci ma problemy z matematyką. Sama nauka wzorów na pamięć na nic się nie zda jeśli nie ukształtujemy w dzieciach zdolności logicznego myślenia. Ponadto logiczne myślenie nie jest tylko zarezerwowane dla dziedzin matematycznych, jest ono czymś znacznie więcej. Pokusiliśmy się wręcz o stwierdzenie, że umiejętność logicznego myślenia należy do podstawowych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w świecie.

   

Pragniemy pokazać różnorodne zadania i ćwiczenia, które będą kształtowały właśnie ten bardzo ważny aspekt naszej edukacji. Za pojęciem logicznego myślenia ukryte jest również wiele bardzo kluczowych umiejętności, niezbędnych w życiu codziennym i funkcjonowaniu szkolnym. Umiejętność skupienia uwagi, jest bardzo ważna przy rozpoczęciu jakiejkolwiek intelektualnej aktywności. 

Gdy jesteśmy już odpowiednio skoncentrowani kolejnym krokiem jest podjęcie właściwych czynności – czyli zaplanowanie nauki. Wielokrotnie dzieje się tak, że uczniowie źle rozwiązują zadania nie dla tego, że nie potrafią tego zrobić, tylko dlatego, że nie rozumieją poleceń.Umiejętność właściwego rozumienia poleceń oraz korzystania ze wskazówek to oczywiście część składowa tego na co składa się logiczne myślenie.

     

Prawidłowe rozwiązanie zadania, gdy zostało już one zrozumiane zależy następnie od takich procesów jak analiza, synteza, wybiórczość i kategoryzacja. Uczeń samodzielnie stawia sobie problemy badawcze, hipotezy i na drodze wnioskowania próbuje te problemy rozstrzygnąć. Niestety często brak wyćwiczenia logiki skutkuje brakiem rozwiązania zadania i oceną niedostateczną z matematyki lub fizyki. Brak pozytywnego rezultatu a właściwie rezultat negatywny skutkuje natomiast zniechęceniem i utratą motywacji. Z naszych doświadczeń wynika ponadto że uczniowie często utwierdzają się w przekonaniu ,że są "humanistami" i matematyki nie pojmą nigdy. Jest to oczywiście złudzenie gdyż każdy z nas ma potencjał by myśleć logicznie na poziomie pozwalającym przebrnięcie nawet przez najtrudniejsze wyzwania matematyczne jakie stawia polska szkoła.  

Nasz program zakłada ,że ten złożony proces logicznego myślenia można zamienić  z intensywnego wysiłku intelektualnego w dobrą zabawę. Poprzez umiejętności dostrzegania podobieństw, analogii i hierarchii uczeń będzie potrafił uporządkować wielopoziomowe problemy a także wyciągnąć wnioski na przyszłość.  Pragniemy również zachęcać uczniów do podejmowania własnych inicjatyw, aby mogły budować w sobie pewność siebie – tak aby każdy problem był dla nich wyzwaniem, któremu chcą stawić czoła.

 

Generalnie nasz  Program w części dotyczącej logicznego myślenia rozwija

w uczniach następujące kompetencje :

       

Reasumując odpowiedni poziom logicznego myślenia gwarantuje osiągniecie satysfakcjonujących wyników w szkole a także w życiu zawodowym. Należy zauważyć ,że obecnie takie zawody jak informatyk , inżynier czy lekarz a więc typowe ścisłe umysły są najlepiej opłacane.  

  • umiejętność skupiania uwagi na tym co ważne
  • właściwe rozumienie poleceń i wskazówek
  • poprawną analize napotkanych problemów
  • odróżnianie informacji ważnych od nieistotnych
  • tworzenie hipotez i sprawdzania ich poprawności
  • poprawne wnioskowanie
  • dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii
  • umiejętność przewidywania
  • motywacje do podejmowania własnych inicjatyw
  • pewności siebie

Jeżeli  chcą  Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page