top of page

KSZTAŁTOWANIE W UCZNIACH

POSTAWY TWÓRCZEJ

​ORAZ POBUDZANIE KREATYWNOŚCI​

Jedno dziecko zadało rodzicowi pytanie: dlaczego wielbłąd nie od razu trafia tam gdzie jest jego cel podróży?....Przecież sama nazwa mówi, że wiele błądzi.


Człowiek dorosły często nie zwraca uwagi na to co go otacza, jakich słów używa i skąd one pochodzą - prościej
i szybciej żyje się w świecie utartych praw, schematów oraz recept i wzorów postępowania. Umysł dorastającego dziecka jest otwarty, sposób myślenia przejawia się swobodnie i wielokierunkowo. Podczas drogi rozwoju poznanie  świata objawia się w postawie twórczej, kiedy dziecko zadaje wiele pytań, drąży, szuka wielu rozwiązań jest ciekawe tego co go otacza- naturalna potrzeba rozwoju. Postawa twórcza nie występuje u dzieci tylko i wyłącznie wybitnie zdolnych, przejawia się ona u każdego, jako naturalna forma rozwoju. Dlatego też jak wskazuje humanistyczne podejście do twórczości inaczej egalitarne- każdy ze swej natury jest twórczy.

Niestety w toku rozwoju i wejścia w ramy edukacyjne, postawa twórcza jest z czasem niszczona. Niszczyć może ją sam człowiek, poprzez dążenie do podporządkowania sobie wszystkiego, upraszczania. Destruktywnie wpływać może sam system edukacyjny, program, który należy zrealizować w całości, gdzie nie ma czasu na dyskusje, twórcze ćwiczenia. Negatywny wpływ na kreatywność dziecka często ma również postawa nauczyciela, dla którego dziecko, które przejawia postawę twórczą (zadaje pytania, jest wnikliwe, proponuje wiele rozwiązań, a nie to, które właśnie nauczyciel ma na myśli) jest odbierane jako krnąbrne i niezdyscyplinowane. Nauczyciele mogą być również nie przygotowani do pracy
z twórczymi dziećmi.
Wobec całej klasy, o tak zróżnicowanych umiejętności, nie zawsze jest czas dla dzieci, które są poza średnią- zarówno tych, które mają trudności z nauką jak również tych które są zdolne, twórcze, chcą dyskutować, chciałyby rozwijać swoją twórczość.

Biorąc pod uwagę nasze podejście egalitarne - oznaczające, że każdy ze swej natury jest twórczy, obieramy sobie za cel kształtowanie w uczniach postawy twórczej - zarówno tych mniej zdolnych, zdolnych jak i przeciętnych.

Nie oznacza, to, że dziecko będzie geniuszem. Dzięki temu, że stanie się kreatywne:
- szybciej będzie spostrzegało pewne zależności
- będzie dostrzegało wiele rozwiązań problemów a nie jedno
- wykształci w sobie krytyczny sposób myślenia
- wyćwiczy oryginalność myślenia (pomysłowość)
- zwiększy płynność myślenia
- stanie się elastyczne w sposobie myślenia (co jest przeciwieństwem sztywności umysłowej)
- wzbudzi w sobie ciekawość poznawczą i motywację do nauki
- pobudzi otwartość umysłu oraz wrażliwość na otaczający świat
- wypracuje wytrwałość i koncentrację na zadaniu
- uaktywni swoje pokłady wyobraźni

bottom of page