top of page

Kształtowanie w dzieciach

postawy twórczej

oraz pobudzanie do tworzenia kreatywnych pomysłów

„Umysł ludzki rozwinięty nowym pomysłem
nigdy nie wraca do poprzednich wymiarów.”
Oliver Wendel Holmes

   Podejście elitarne do twórczości mówi nam, że osoby twórcze to tylko wybitne jednostki, ludzie szczególnie obdarzeni pewnymi ponadprzeciętnymi zdolnościami. Nasi specjaliści kładą nacisk na podejście egalitarne. Oznacza ono, że każdy jest twórczy i jest to cecha jak każda inna a co za tym idzie – twórczość można
w sobie trenować i rozwijać!
Zespół naszych specjalistów zajmujący się od wielu lat tematyką twórczości i zdolności stworzył unikatowy program treningu tej właśnie cechy. Pragniemy wzbudzić
w dzieciach ich potencjał twórczy poprzez niesamowitą zabawę i często zaskakujące zadania edukacji. 

      Człowiek dorosły często nie zwraca uwagi na to co go otacza, jakich słów używa i skąd one pochodzą- prościej i szybciej żyje się w świecie utartych praw, schematów oraz recept i wzorów postępowania. Umysł dorastającego dziecka jest otwarty, sposób myślenia przejawia się swobodnie i wielokierunkowo. Podczas drogi rozwoju poznanie  świata objawia się w postawie twórczej, kiedy dziecko zadaje wiele pytań, drąży, szuka wielu rozwiązań jest ciekawe tego co go otacza- naturalna potrzeba rozwoju. Postawa twórcza nie występuje u dzieci tylko
i wyłącznie wybitnie zdolnych, przejawia się ona u każdego, jako naturalna forma rozwoju. Dlatego też jak wskazuje humanistyczne podejście do twórczości inaczej egalitarne- każdy ze swej natury jest twórczy.


     Niestety w toku rozwoju i wejścia w ramy edukacyjne, postawa twórcza jest z czasem niszczona. Niszczyć może ją sam człowiek, poprzez dążenie do podporządkowania sobie wszystkiego, upraszczania.

Destruktywnie wpływać może sam system edukacyjny, program, który należy zrealizować w całości, gdzie nie ma czasu na dyskusje, twórcze ćwiczenia, jak również postawa nauczyciela, dla którego dziecko, które przejawia postawę twórczą (zadaje pytania, jest wnikliwe, proponuje wiele rozwiązań a nie to, które właśnie nauczyciel ma na myśli) jest odbierane jako krnąbrne i niezdyscyplinowane. Nauczyciele mogą być również nie przygotowani do pracy z twórczymi dziećmi. Wobec całej klasy, o tak zróżnicowanych umiejętności, nie zawsze jest czas dla dzieci, które są poza średnią - zarówno tych, które mają trudności z nauką jak również tych które są zdolne, twórcze, chcą dyskutować, chciałyby rozwijać swoją twórczość.     W naszym programie edukacyjnym dla dzieci za cel stawiamy sobie nadrobienie zaległości polskiej szkoły
w aspekcie rozwijania twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
Choć być może brzmi to górnolotnie, górnolotnym nie jest, ponieważ KAŻDY DZIECKO JEST TWÓRCZE- TRZEBA MU TYLKO ZAPEWNIĆ KORZYSTNE  WARUNKI DO TWÓRCZEGO DZIAŁANIA.


W Poradni realizujemy ten cel przede wszystkim poprzez:
- zachęcanie dzieci do zadawania pytań;
- eksperymentowania z rzeczami i pomysłami;
- uczenia dzieci doceniania własnych rozwiązań;
- dostarczanie im wiedzy o procesie twórczym;
- proponowanie zadań wymagających twórczego myślenia
i nie tylko.

Biorąc pod uwagę nasze podejście egalitarne - oznaczające, że każdy ze swej natury jest twórczy, obieramy sobie za cel kształtowanie w uczniach postawy twórczej- zarówno tych mniej zdolnych, zdolnych jak
i przeciętnych.Nie oznacza, to, że dziecko będzie geniuszem. Dzięki temu, że stanie się kreatywne:
- szybciej będzie spostrzegało pewne zależności
- będzie dostrzegało wiele rozwiązań problemów a nie jedno
- wykształci w sobie krytyczny sposób myślenia
- wyćwiczy oryginalność myślenia (pomysłowość)
- zwiększy płynność myślenia
- stanie się elastyczne w sposobie myślenia (co jest przeciwieństwem sztywności umysłowej)
- wzbudzi w sobie ciekawość poznawczą i motywację do nauki
- pobudzi otwartość umysłu oraz wrażliwość na otaczający świat
- wypracuje wytrwałość i koncentrację na zadaniu
- uaktywni swoje pokłady wyobraźni

Jeżeli  chcą  Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie  dla państwa dzieci zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page