top of page

Ja w grupie, grupa i ja
Warsztat interaktywny z zakresu
umiejętności społecznych

Asertywność w relacjach społecznych

Celem naszego warsztatu jest nabycie umiejętności współdziałania w grupie, integracji z grupą, poznania
jej i zrozumienia zjawisk, które się pojawiają w relacjach międzyludzkich.
Uczestnicy naszego warsztatu poznają wartość istnienia każdej osoby w grupie, oraz siebie, jako istotnych części tworzących grupę. Poprzez wspólne grupowe ćwiczenia dzielą się tym, co potrafią najlepiej, swoimi pozytywnymi cechami, dostrzegając w ten sposób swoje mocne strony. Współpraca w grupie i wspólne twórcze zadania pozwalają dostrzec między sobą podobieństwa, to co je łączy, w czym są do siebie podobni. Pokazujemy przy tym, że uczestnictwo w grupie wiąże się również z pewnymi określonymi problemami, z którymi można sobie konstruktywnie poradzić.

Uczymy umiejętności budowania komunikatów
z poszanowaniem drugiej osoby, i grupy, do której należymy.

Jednak szczególny nacisk kładziemy na naukę empatii, niesienia pomocy drugiemu, dbania o drugą osobę. Uczestnicy opracowując wspólne twórcze pomysły dotyczące rozwiązania konkretnego zadania, uczą się wspólnie przełamywania barier w twórczym, zaskakującym myśleniu. Zabawy z poczuciem humoru mają na celu stworzenie pozytywnego klimatu, który wpływa na dobrą współpracę
i świetną zabawę.
Warsztat przeznaczony jest szczególnie dla uczniów szkoły podstawowej. Jest dostosowany do wieku. Jedna grupa wiekowa to klasy od I-III, natomiast druga to klasy od IV-VI. Wskazany jest w sytuacjach, kiedy dzieci rozpoczynają naukę, nowa klasa, nowe środowisko – gdy ważne jest poznanie siebie, swojej roli w grupie i mechanizmów, jakimi rządzi się przebywanie w grupie. Warsztat może ponadto wpłynąć na ponowną integrację grupy w sytuacji, kiedy poprzez różne trudne sytuacje, klasa jest rozbita na mniejsze grupy, lub gdy poszczególni członkowie grupy są
w konflikcie.


Efektem warsztatu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości poszczególnych członków grupy, zrozumienie jej specyfiki. Uczestnicy potrafią odnaleźć swoje miejsce w grupie, znają swoją wartość w grupie, potrafią być asertywni
i stanowczy.

bottom of page