top of page

Czy my, rodzice, możemy mieć jakikolwiek wpływ na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i działania naszych dzieci?

Tak! Oczywiście! Zgodnie z wynikami badań oraz przemyśleniami psychologów i filozofów nasze możliwości na tym polu są bardzo duże. Aby wiedzieć, w jakim zakresie możemy wspierać kreatywność naszych dzieci, wystarczy zapoznać się zasadami kształtowania postawy twórczej zaproponowanymi przez wybitnego psychologa interesującego się tematyką twórczości- Ellisa Paula Torrance’a. Oto wybrane z nich:

​

1. Czyń dzieci wrażliwymi i otwartymi na świat;
 

2. Zachęcaj je do zadawania pytań, eksperymentowania z rzeczami i ideami;
 

3. Ucz dzieci sposobów systematycznego sprawdzania każdego pomysłu;
 

4. Strzeż się przed narzucaniem im sztywnych schematów poznawczych;
 

5. Ucz je tolerancji w stosunku do nowych lub różnorodnych idei;
 

6. Ucz dzieci cenić własne pomysły;
 

7. Dostarczaj im wiedzę o procesie twórczym;
 

8. Stwarzaj dzieciom sytuacje wymagające twórczego myślenia;
 

9. Udostępniaj im środki do realizacji pomysłów;
 

10. Popieraj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów;
 

11. Rozwijaj w nich konstruktywny krytycyzm;
 

12. Wspieraj zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin .

    Ponadto, dodałabym od siebie, że bardzo istotna jest postawa otwartości nas, rodziców oraz znalezienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań czasu  na to, co dzieci mogą wnieść od siebie w nasze bycie razem - czy to z ich własnego doświadczenia, czy to z własnych przemyśleń, wyobrażeń i wątpliwości. Warto pamiętać, że rozwiązania na pierwszy rzut oka absurdalne, mogą stać się bardzo cenne, jeśli damy dziecku przyzwolenie na ich dokładniejsze opisanie bądź też umożliwimy ich zrealizowanie. Pewna historia o Michale Aniele mówi, że któregoś dnia znalazł w ogrodzie Medyceuszów blok marmuru, po czym rzekł do Medyceusza: Ot, w marmurze tym jest Dawid młodzieniec z procą w ręku  .                                                                                             
  Monika Chylińska;

psycholog Instytut Efektywnej Nauki i Rozwoju

bottom of page