top of page

Program indywidualny

​"Edukacja jest najmocniejszą  bronią, której możesz użyć,
by zmienić świat ". 
Nelson Mandela

Główne założenia programu :

 

Z myślą o kompleksowym oddziaływaniu na Dziecko i na całą Rodzinę proponujemy Państwu zajęcia i spotkania z różnymi specjalistami w modułach, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Proponowane przez nas moduły łączą w sobie różne rodzaje zajęć - jednak zawsze połączonych w taki sposób, by wieloaspektowo rozwiązać Państwa problemy. Nasz program nie posiada sztywnych wytycznych, ponieważ zawsze dostosowujemy się do ​indywidualnych potrzeb osób, z którymi pracujemy mając na uwadze ich cele, możliwości, potrzeby,  ale i trudności.
 

 

Mamy bowiem świadomość, że ujawniany problem u Dziecka często dotyczy różnych sfer jego funkcjonowania i trudno jest go rozwiązać skupiając się tylko na objawach. Chcemy poprzez różne zajęcia i spotkania z różnymi specjalistami - dotrzeć przede wszystkim do źródeł problemu, po to by skutecznie go pokonać.

​Działania w obszarze każdego modułu rozpoczynamy od określenia potencjału i możliwości Dziecka. Nasz diagnoza  skupia się  na określeniu mocnych i słabszych stron Dziecka, jego temperamentu, osobowości, dominującego kanału percepcyjnego, zainteresowań, rodzaju inteligencji, itd. Takie spojrzenie na potencjał Dziecka ma służyć przede wszystkim określeniu - jakie metody pracy będą dla niego najlepsze, najbardziej skuteczne, przyjemne i efektywne!

Moduł A

Wspomaganie Dziecka w efektywnym zdobywaniu wiedzy

• Nauka czytania ze zrozumieniem

• Wzmacnianie pamięci krótko i długotrwałej za pomocą technik pamięciowych
• Alternatywne sposoby uczenia się
• Ćwiczenie umiejętności koncentracji uwagi
• Trening kreatywnościModuł B

Rozwiązywanie problemów z nauką 

• Reedukacja
• Nauka technik efektywnego uczenia się dostosowanych do określonych trudności dziecka
• Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z nauką
• Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi
• Trening motywacyjny
• Wzmacnianie poczucia własnej wartościModuł C

Wspieranie twórczego potencjału Dziecka

• Rozwijanie twórczości dziecka, myślenia kreatywnego

• Nauka wykorzystywania swojego potencjału w nauce i planowaniu przyszłości
• Trening wyobraźni, myślenia nieszablonowego
• Twórcze rozwiązywanie problemówModuł D

Praca z Dzieckiem wybitnie zdolnym

• Rozwijanie specyficznych uzdolnień dziecka

• Nauka wykorzystywania swojego potencjału w nauce i planowaniu przyszłości
• Trening radzenia sobie ze stresem/ w sytuacjach trudnych
• Kształtowanie adekwatnej samoocenyModuł E

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych 

• Trening asertywności

• Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywanie zdrowych relacji w grupie
• Ćwiczenie umiejętności autoprezentacyjnych, podczas wystąpień publicznych
• Praca nad nieśmiałością
• Treningi pięknego mówienia - warsztaty logopedyczne i retoryczne
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości w grupie i poczucia sprawstwaModuł F

Rozwijanie myślenia logicznego, przyczynowo - skutkowego

• Praca nad koncentacją uwagi, umiejętnością skupiania się i odporności na zakłócenia z zewnątrz

• Ćwiczenie myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego
• Alternatywne sposoby uczenia się
• Kształtowanie umiejętności rozwiązywania nowych problemów w przyszłości
• Trening kreatywnościKażdy moduł składa się z diagnozy potencjału Dziecka, oraz 12 spotkań po dwie godziny lekcyjne prowadzonych
w czasie 3 miesięcy (łącznie 24 godziny zajęć). W ramach modułu odbywają się zajęcia indywidualnie jak i w grupie. Dodatkowo do każdego modułu oferujemy konsultacje indywidualne z naszymi specjalistami dla Rodziców.  

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie - zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page