top of page

Przygotowanie dziecka do funkcjonowania
i współpracy w grupie

   W swoim programie przygotowanym i skierowanym do dzieci, poza trudnościami i pracy nad nimi, skupiamy się także na jego mocnych stronach i ich rozwoju.

   Dla nas ważna jest także przygotowanie dziecka do funkcjonowania i współpracy w grupie. Umiejętności współdziałania z innymi są niezbędne w późniejszym życiu, nie są bez znaczenia także w okresie szkolnym. 

    Dziecko nigdy nie jest oderwane od otoczenia - przebywa w szkole, klasie, grupie rówieśniczej. Bardziej lub mniej potrafi się w niej odnaleźć, często brakuje mu pewności siebie, odwagi w wyrażaniu własnych myśli. Towarzyszy temu strach przed krytyką, wyśmianiem. Chcemy wzmocnić w dziecku tę pewność siebie, otwartość, zmienić niejako sposób myślenia o niepowodzeniach, o krytyce ze strony innych lub zachowaniu innych wobec nas. Prowadzimy grupowe spotkania, w których dziecko nabywa ważnych i potrzebnych umiejętności, wzbogaca się o cenne informacje. Atrakcyjność zajęć i ich cykliczność sprawiają, iż dziecko z zaangażowaniem i przyjemnością z nich korzysta.
   Już teraz warto pomyśleć o przyszłości swojego dziecka jako członka społeczeństwa, żyjącego wśród innych osób i pracującego z nimi. Umiejętność współpracy jest niewątpliwie korzystną i mile widzianą cechą człowieka.

bottom of page