top of page

Jak wspomagać dziecko
w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym

Czy zastanawialiśmy się kiedyś, czego tak w ogóle oczekujemy od dziecka jako Rodzice?

Jaki jest cel naszego wpływania na jego rozwój? Jak wyobrażamy sobie nasze dziecko w przyszłości jako osobę dorosłą? Kim jest? Jakie jest? Jakie chcielibyśmy, aby było?


Pytanie może trochę zaskakiwać... Tworząc bowiem cały system wychowania w domu, na które składają się odpowiednie warunki do życia, do nauki, przewidywane podręczniki szkolne, ubrania, przybory i pomoce, zakazy i nakazy, nagrody i kary… rzadko myślimy o tym, co miałoby być celem naszych działań i starań.


Podczas warsztatów, które prowadzimy w szkole

często padają takie odpowiedzi jak:- żeby było w życiu kimś,

- żeby znalazło dobrą pracę,

- żeby miało wszystko czego mu potrzeba do życia,

- żeby było  dobrym człowiekiem,

- żeby odniosło sukces,

- żeby miało wielu przyjaciół,

- żeby po prostu było szczęśliwe…


To teraz następne pytanie – jak możemy mu pomóc to osiągnąć?


Wychowując według odpowiednich zasad, dbając o jakość jego kształcenia, ucząc systematyczności i wytrwałości, wyposażając w taki zestaw umiejętności i cech, które ułatwią mu podjęcie najlepszej dla siebie decyzji w przyszłości – takie odpowiedzi padały najczęściej i myślimy, że są niezwykle trafne…
Nasz program powstał z myślą o rodzicach, którzy chcieliby zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze możliwości rozwoju, zaspokajania zarówno jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych jak i społecznych.
Nasz program angażuje w proces rozwoju Rodziców - poprzez zwiększanie poziomu ich wiedzy na temat funkcjonowania swojego dziecka, jego potrzeb i możliwości.

 

Jesteśmy zdania, że Świadomy Rodzic=to Rodzic podążający za Dzieckiem, mądrze kochający i wspomagający Dziecko w rozwoju.Mamy przy tym świadomość, że w dzisiejszych czasach, kiedy oboje Rodziców najczęściej pracują - możliwości pracy z dzieckiem w takim stopniu, w jakim by ono by tego oczekiwało - są znacznie ograniczone. Dlatego też nasz program, wspomaga proces wychowawczy Rodziny poprzez pomoc w rozwijaniu u dziecka tych obszarów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, a które ze względu na brak czasu - są rozwijane w mniejszym stopniu.

bottom of page