top of page

Poprawa szybkości

i zrozumienia czytanych tekstów

   Jako ludzie wiedzę zdobywamy przede wszystkim za pomocą zmysłu wzroku - czyli czytając. Oczywiście możemy tez oglądać filmy szkoleniowe lub słuchać wykładu, ale możliwości rozwoju jakie daje nam umiejętność czytania jest najwięcej.  

Jeżeli więc nie czytamy ze zrozumieniem i w dodatku nie robimy tego z odpowiednią prędkością, cierpi na tym cały nasz proces nauki.

   Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem jest przy obecnym systemie edukacyjnym jedną z elementarnych zdolności, niezbędną w prawidłowym funkcjonowaniu. Jaki efekt osiągniemy jeżeli po przeczytaniu tekstu  nie jesteśmy
w stanie wydobyć kluczowych informacji ?

Nie mając efektu, czujemy frustracje i niechęć do czytania.  

    Nasze doświadczenia z osobami, które czytają wolno wskazują, że uczniowie ci nie lubią czytać, a poza tym - bardzo mało rozumieją z tego, co przeczytali. Jest to zjawisko  oczywiste, gdyż nasz mózg jest przyzwyczajony do przepływu dużej ilości informacji - szczególnie obecnie w dobie internetu. Jeżeli więc czytamy wolno, nie zajmujemy umysłu wystarczająco i traci on koncentrację. Ciągły brak koncentracji uwagi nad czytanym tekstem powoduje, że za każdym razem musimy wracać do do tego samego tekstu, skupiać się na nowo, żeby go zrozumieć. To powoduje ogólne zniechęcenie, frustrację z powodu braku efektów, w końcu zmęczenie i znużenie. W konsekwencji - nasz mózg kształtuje
w naszym umyśle przekonanie, że czytanie jest czynnością trudną, żmudną, mało efektywną i po prostu nudną. Człowiek zaś ma tendencje do unikania czynności, które są dla niego przykre - zatem ostatecznie - czytamy coraz mniej, co zamyka błędne koło.

    W dzisiejszych czasach jesteśmy zasypywani różnorodnymi informacjami, co powoduje, że umiejętność selekcji rzeczy ważniejszych od mniej ważnych to oszczędność wielu środków – a przede wszystkim naszego czasu. Dlatego też poza odpowiednim  tempem czytania, kluczowym staje się umiejętność klasyfikowania i wybierania danych.  Po przeczytaniu tekstu
w czasie nauki, musimy wiedzieć co w tym tekście jest informacją kluczową, a co możemy pominąć.
Umiejętność czytania selektywnego oraz efektywnego notowania daje nam te możliwości. Dlatego nasz program zakłada zwiększenie tempa czytania, ale wyłącznie ze zrozumieniem czytanego tekstu. Samo bowiem szybkie czytanie bez odpowiedniego stopnia zapamiętania i rozumienia kluczowych informacji - nic nie daje.

    Zdobywając wiedzę, potrzebną nam do osiągnięcia naszych celów, jesteśmy często zmuszeni do czytania tego co nas nie interesuje. Z naszych obserwacji wynika, że czytanie tego co nas "mało interesuje" jest głównym demotywatorem i  czynnością nas irytującą. Niestety okoliczności powodują, że często musimy przeczytać i nauczyć się czegoś, co jest nam potrzebne jedynie, by: np. napisać wypracowanie czy zdać egzamin. Reasumując, wychodzimy z założenia, że jeżeli uczeń musi coś przeczytać, np. nudną lekturę - to lepiej  by ją przeczytał szybko niż wolno - znaczy wcale. ​   .

   Jeżeli mielibyśmy możliwości nauczyć dziecko tylko jednej umiejętności, to byłoby to właśnie szybkie czytanie ze zrozumieniem.  Dlatego nasz program ukierunkowany jest w dużej części na tą kompetencję. W cykl naszych warsztatów włączyliśmy nasze autorskie techniki i ćwiczenia, które mają za zadanie nie tylko podnieść tempo i jakość rozumienia tekstu, ale także zmotywować do czytania na przyszłość.

   Najważniejsza cechą modułu szybkiego czytania naszego programu, którą uważamy za odróżniającą nas od konkurencji, jest zwrócenie przez nas szczególnej uwagi na zrozumienie i dalszą obróbkę tekstu czyli notowanie. Człowiek czyta przeciętnie ok. 170 słów na minutę. Dla nas zwiększenie szybkości czytania 2-3 krotnie jest bardzo satysfakcjonujące. Reklamy mówiące o zwiększeniu tempa czytania do 2000 lub nawet 20 tyś. słów na minutę są dla nas jako psychologów wręcz ogłupiające.  

 

        

  •    zwiększenie stopnia rozumienia czytanego tekstu
  •    zwiększenie tempa czytania
  •    poprawa motywacji do czytania
  •    umiejętne klasyfikowanie informacji
  •    zmniejszenie fizycznych objawów- zmęczenia oczu, mięśni karku itd.

   

  Szybkie czytanie ze zrozumieniem gwarantuje zdolność szybkiego i umiejętnego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz szybkie ich przyswajanie. Znajomość technik zapamiętywania, umożliwia trwałe zapamiętanie wszystkich tych informacji, które aktualnie są nam potrzebne oraz przypomnienie ich sobie w dowolnie wybranym momencie. 

Nasz program pracy z tekstem dostarcza między innymi kluczowych naszym zdaniem  korzyści:

Jeżeli chcą  Państwo uzyskać więcej informacji o naszym Programie zapraszamy do kontaktu z nami. 

bottom of page