top of page

Jak rozmawiać z nauczycielami, wychowawcami dziecka

    Szkoła uczy i wychowuje, kadra pedagogiczna zaś to ludzie, którzy zajmują ważne miejsce w kształtowaniu naszego dziecka, wpływając na jego rozwój, rozumiany bardzo szeroko.

Ważne miejsce – ale czy zawsze jednak ich wpływ jest pozytywny?

Niewątpliwie nie, w swojej pracy często spotykamy się z negatywną oceną nauczycieli, często jest to ocena kilku osób w stosunku do jednego nauczyciela. Jej powodami są najczęściej nadmierne wymagania, częsta krytyka dziecka, wykładanie materiału w sposób niezrozumiały dla części uczniów. Często dzieci po prostu boją się jakiegoś nauczyciela. Często jako klasa są bardzo rozbitą grupą, potrzebującą zajęć grupowych wzmacniających więzy grupowe, relacje, komunikację, zajęć integrujących klasę.

    Być może widzimy inny powód potrzebnej rozmowy z wychowawcą? Jeśli jako rodzic czy opiekun widzisz potrzebę takiej rozmowy, wówczas nie odkładaj tego na później, większość nauczycieli postara się Ci pomóc. Ważne jest jasne określenie pedagogowi tego, co Cię niepokoi, zwrócenie uwagi na zachowanie dziecka i innych, nawet nauczyciela. Poproszenie o ustosunkowanie się do tego, zaproponowanie rozwiązania. Rozumiemy natomiast, że często nie jest to łatwe, dlatego też chętnie służymy pomocą i poradami w tym temacie.

bottom of page