top of page

Kiedy i jak rozmawiać z dziećmi o dorastaniu, zagrożeniach otoczenia i seksie

Współczesny świat gwałtowanie się zmienia, przekształca, jednakże proponuje przy tym młodym ludziom wiele możliwości. Niestety nie wszystkie możliwości są dla Dziecka korzystne i dobre. Znajomość zagrożeń płynących z otoczenia, takich jak Internet, przemoc, narkotyki, alkohol, wczesna inicjacja seksualna, zaburzenia odżywiania – pozwoli Rodzicom zrozumieć  lęki dziecka i zaplanować odpowiedni program profilaktyczny.

Dziecko, które bowiem ma mocno ugruntowany system wartości, sprzyjające warunki emocjonalne, wsparcie od Rodziny, nie będzie odczuwało potrzeby eksperymentowania ze swoim ciałem i zdrowiem. Świadomość Rodzica jest zatem niezbędnym punktem wyjścia do budowania trwałych i silnych relacji z Dzieckiem, która jest dla niego najlepszą profilaktyką.

 

    Rodzice często pytają nas - kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o trudnych i intymnych sprawach?

Odpowiedź jest prosta - zawsze wtedy, kiedy pyta. Istotne i niełatwe natomiast jest to, w jaki sposób podejmować
z najmłodszymi tego typu rozmowy.

   Ważne tutaj jest to, abyśmy pamiętali, że sposób komunikowania dzieciom o tak delikatnych zagadnieniach należy dostosować do ich wieku oraz indywidualnej wrażliwości. Odpowiedzi udzielamy w takich sytuacjach zgodnie z prawdą
i z naszym światopoglądem, aczkolwiek nie mamy obowiązku mówić najmłodszym wszystkiego na dany temat, a raczej tylko to, co wystarczy dla zaspokojenia jego ciekawości (zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci poruszają tematy związane z ludzką płciowością).

  Podkreślić trzeba jeszcze raz to, że poruszając trudne tematy, POSZANOWAĆ NALEŻY INDYWIDUALNĄ WRAŻLIWOŚĆ NASZEGO DZIECKA, A ZARAZEM JEGO PRAWO DO UZYSKANIA ODPOWIEDZI ZGODNEJ
Z PRAWDĄ.

   Tłumaczenie dzieciom, że pozostawione zostało pod drzwiami przez bociana, może zamknąć przed nami drogę do zaufania pokładanego w nas przez nasze pociechy. Dziecko w takich sytuacjach najczęściej domyśla się, że coś tutaj nie zostało dopowiedziane. Przykładową odpowiedzią na pytanie, jak powstają dzieci, mogłaby być zatem odpowiedź następująca: „Aby urodziło się dziecko, najpierw dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, tak jak ja i twój tata, zakochują się
w sobie (można też podać jakiś przykład z ulubionej książki naszego dziecka). Potem łączą się ze sobą bardzo blisko,
o czym opowiem Ci kiedyś dokładniej
”.

   Mówimy zatem dziecku o tym, co jest zgodne z prawdą, ale pozostawiamy też pewne niedopowiedzenie, które - również zgodnie z prawdą - rozjaśnimy dziecku w przyszłości.

Wiele trudnych problemów wymagających poważnych rozmów z rodzicami przychodzi wraz z kolejnymi latami życia naszych dzieci. W naszej Poradni doradzamy rodzicom, w jaki sposób te tematy podejmować, by pomóc młodym rozwoju w jak najpełniejszym rozwoju oraz by zachować rodzicielski autorytet i budować zaufanie w relacji rodzicielskiej.

   Jednak trudne tematy to nie tylko kwestie seksualności człowieka. Pozostaje jeszcze szereg innych kwestii, które należy z dzieckiem poruszyć, aby mogło sobie w przyszłości samo z nimi radzić.

Chodzi tutaj o kwestie przemocy, asertywności, środków psychoaktywnych i wiele innych, które mogą stanowić dla dziecka zagrożenie, w razie, gdy nie rozumie ono ich negatywnego wpływu na życie, zdrowie i relacje z najbliższymi.   Nasz zespół psychologów opracował dla Państwa dzieci warsztaty, które pozwolą podnieść ich świadomość zagrożeń, ale i wypracować nowe, bardziej skuteczne mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dziecko, które ma wypracowane prawidłowe umiejętności psychospołeczne - jest asertywne, potrafi jasno
i z pewnością siebie eksponować swoje zdanie, potrafi komunikować swoje potrzeby innym - będzie potrafiło bronić swoich przekonań i zasad.

bottom of page