Indywidulany kurs online: Efektywna nauka za pomocą map myśli  

Jak pokazują ostatnie tygodnie uczeń nie potrzebuje nauczyciela, który przesyła mu wymyślne linki do stron, filmów czy prezentacji, po których uczeń rozumie mniej niż na poczatku. Uczeń potrzebuje kompetencji, które dostaczą mu mierzalnych wyników jego pracy. Potrzebuje umiejętności: 

  • samodzielnej analizy informacji

  • ich trwałego zapamiętywania

  • poprawnego wnioskowania

  • prezentowania swojej wiedzy

Umiejętność uczenia się

z wykorzystaniem Map Myśli pomoże Twojemu Dziecku

w uzyskaniu znacznie lepszych 

wyników w czasie nauki niż nauka w tradycyjny sposób - "kucie". Z naszych doświdczeń wynika, że uczniowie którzy w nauce wykorzystują mapy myśli odzyskują to co dawno utracili - motywacje by się uczyć.

Jak uczyć się skutecznie z wykorzystaniem metody map myśli? 

Nie ma znaczenia czy Twoje dziecko jest dobrym uczniem czy ma problemy z nauką. Podczas warsztatu opanuje umiejętność sporządzania map myśli oraz jak z nich się potem uczyć. To bez wątpienia zmieni jego spojrzenie na to jak można się uczyć czyli skutecznie i bez "kucia". 

Jak wygląda warsztat? 

Przez cały warsztat Uczniowie aktywnie pracują tworząc swoje mapy myśli

Omawiamy konkretne przykłady -

Uczeń po warsztacie wychodzi z gotowymi

rozwiązaniami

Pracujemy wyłącznie na praktycznych przykładach - tematy realizowane w szkole

z konkretnych przedmiotów

Dlaczego ten warsztat? 

Indywidualne podejście do każdego ucznia. 

Materiały szkoleniowe i po szkoleniowe - nasz poradnik 

Mind Map Book

Gotowe rozwiązania, które uczeń potrafi samodzielnie wdrożyć natychmiast po warsztacie

Program warsztatu

Jak tworzyć mapy myśli tak by były skuteczne ?

Technika tworzenia Map Myśli. Dobre sprawdzone praktyki. Czego unikać. Jakie cele mają mapy myśli. Dlaczego warto je stosować. 

Moduł 1
Moduł 2

Tworzenie map myśli do tematów z przedmiotów szkolnych

Sporządzanie map z materiału, który uczeń realizuje w szkole. Różnice w tworzeniu map z poszczególnych przedmiotów.  

Moduł 3

Wzmacnianie skuteczności map myśli

Zastosowanie piktogramów na sporządzonych mapach. Inteligentne użycie kolorów. Wstęp do zastosowania technik zapamiętywania. 

Moduł 4

Utrwalanie wiedzy z użyciem sporządzonych map myśli

Odtwarzanie map myśli. Tworzenie własnych wypowiedzi w oparciu o informacje kluczowe. Sprawdzanie poziomu swojej wiedzy. System powtórek. 

Organizacja 

Warsztat prowadzimy poprzez platformę google Hangouts

z wykorzystaniem darmowego programu do Mind Mappingu Simple Mind.

Ten mini kurs trwa 2 x 60 minut.

Pracujemy indywidualnie tz. nasz trener łączy się w czasie zajęć jedynie z jednym uczestnikiem.  

Koszt warsztatu wynosi 190 zł. 

Jeżeli masz do nas pytanie zachęcamy do skorzystania
z formularza kontaktowego .
 
Skontaktujemy się z Tobą.