top of page

Jak rozmawiać, żeby się zrozumieć?
Warsztaty z komunikacji

„Niby mówimy tym samym językiem, a jednak się nie rozumiemy, co jest tego powodem...?”

Warsztat ma na celu rozwinięcie u dzieci świadomości różnych kanałów komunikacyjnych i umiejętności posługiwania się nimi w kontakcie z drugim człowiekiem. Uczestnicy będą mieli szansę na lepsze poznanie samego siebie, swoich sposobów komunikowania się z innymi i ćwiczenia nowych sposobów porozumiewania się.  Kładziemy nacisk na nabranie świadomości własnego ciała jako narzędzia komunikacji, poznanie przez uczestników technik aktywnego słuchania, nabycie umiejętności stosowania komunikatów „Ja”.

Jednym z elementów warsztatu będzie zapoznanie się uczestników z podstawowymi barierami komunikacyjnymi  i sposobami ich przełamywania. Uczestnicy będą mieli za zadanie odczytywać sygnały niewerbalne, jak i je nadawać w sposób spójny z komunikatami werbalnymi. Świadomość własnych przekazów i przekazów innych ludzi zwiększa poczucie zrozumienia siebie i innych, ich problemów
i przeżyć. Wpływa to na pozytywną zmianę naszych przekonań dotyczących intencji innych ludzi.


Efektem kursu jest podniesienie świadomości uczestników szkolenia dotyczącej barier komunikacyjnych, sposobów ich przełamywania. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat jak stosować komunikaty typu „ja”. Nabycie umiejętności aktywnego słuchania.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej w małych grupach. Tematy oraz symulacje sytuacji odnoszą się do rzeczywistych problemów, które pojawiają się na co dzień. Warsztaty skupione są na zdobyciu przez uczestników umiejętności praktycznych, a nie „suchej wiedzy”. Zajęcia są moderowane przez trenera tak aby dostosować je do indywidualnych potrzeb oraz umiejętności uczestników. W trakcie szkolenia trener monitoruje postępy uczestników, udziela dodatkowych wyjaśnień w razie potrzeby.

bottom of page