top of page
Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne to umiejętności dzięki, którym potrafimy funkcjonować jako jednostka w społeczeństwie, a w przypadku ucznia w środowisku szkolnym ( nauczyciele, rówieśnicy).

 

Każdy z nas zapewne spotkał się z osobami uzdolnionymi, których posiadana wiedza

i zdolności pozbawiła znajomych czy przyjaciół. Podobna sytaucja występuje gdy uczeń uczy się na niskim poziomie. Alienacja i wyobcowanie jakie wtedy powstaje ma często przykre konsekwencje.    

 

Na naszych warsztatch ćwiczymy z uczniem przede wszystkim umiejętność prezentowania swojej wiedzy przed innymi osobami oraz rozwijamy wiarę we własne umiejętności

i talenty. Każde dziecko jest inteligentne i każde może się dobrze uczyć ale tylko wtedy gdy wierzy w siebie dostatecznie mocno.

bottom of page