top of page

Uwaga!!!

Jedną z głównych przyczyn trudności w czytaniu ze zrozumieniem wśród dzieci (i nie tylko) stanowi brak zainteresowania czytanym tekstem!

       Zauważmy, że chłopiec czy dziewczynka zaciekawieni grą komputerową bez problemu rozumieją większość czytanych w trakcie gry instrukcji. W szkole jednak okazuje się, że ani on, ani ona nie zrozumieli czytanego w trakcie lekcji opowiadania.Czy możemy mimo to powiedzieć, że ci uczniowie nie potrafią czytać ze zrozumieniem?

      Ależ oczywiście, że potrafią! I z dużym prawdopodobieństwem będą rozumieć każdy inny czytany tekst, który będzie ich ciekawił bądź okaże się dla nich znaczący czy sensowny w kontekście innych wykonywanych działań. Zdając sobie z tego sprawę, pokonujemy milowy krok we wspieraniu naszego dziecka w zdobywaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jaki krok powinniśmy wykonać następnie?

      Następnym ważnym etapem będzie mianowicie znalezienie konkretnych rozwiązań, jak zaciekawić naszego ucznia czytaniem. Jednym z takich rozwiązań jest potraktowanie tekstu, który za chwilę będzie przez ucznia czytany, jako pewnego problemu domagającego się rozwikłania.       Każdy zaś problem wiąże się ściśle z określonym pytaniem, a zatem znając tytuł tekstu (książki, opowiadania, artykułu itp.) bądź pierwsze kilka zdań tego tekstu konstruujemy pytanie, na jakie prawdopodobnie odpowie tekst. Przykładowo, jeśli tytuł tekstu brzmi: „Najszybsze zwierzęta świata”, problem może brzmieć następująco: „Które zwierzęta są najszybsze na świecie?” lub „Jaką prędkość osiągają najszybsze zwierzęta świata?” itp.. Być może właśnie na te pytania odpowie nam tekst o takim tytule.

     Następnie dziecko czyta tekst uważnie, szukając odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie. Zauważmy, że nawet jeśli owa odpowiedź się nie znajdzie, to cel i tak został osiągnięty- uczeń koncentruje się na sensie czytanego tekstu, żeby  sprawdzić, czy zadał odpowiadające treści pytanie.

    Ponadto, ważne, aby nasze dziecko czytało całymi zdaniami i jak najrzadziej cofało się w trakcie czytania. Może robić przerwy przed kolejnymi akapitami dla myślowego uporządkowania przeczytanego tekstu. Ważne jest także wyławianie najważniejszych myśli pojawiających się we fragmentach oddzielonych akapitami. Pomóc mu może użycie kolorowego mazaka, markera lub kredki, by zaznaczać te myśli czy słowa-klucze, które pomogą w zrozumieniu całego tekstu.

   Istotne jest także, aby uczeń zwracał uwagę na terminologię i na wszelkie trudne, niezrozumiałe dla niego słowa pojawiające się w tekście. Dobrym  rozwiązaniem będzie zapisanie ich na oddzielnej kartce

i odszukanie ich wyjaśnienia za pomocą słownika lub dobrych stron w Internecie. Pamiętajmy, że to ważne dla pełnego zrozumienia czytanego tekstu, a także dla poszerzenia słownictwa, którego nasze dziecko używa w mowie codziennej i w piśmie.

      Jak można zakończyć pracę z czytanym tekstem?   Nawet jeżeli nie byliśmy obecni przy naszym dziecku

w czasie, gdy czytało, możemy zapytać je w dowolnym momencie, czego nowego, ciekawego dowiedziało się z lektury tekstu. Warto zapytać, co go najbardziej zaciekawiło podczas czytania. A może już o tym wszystkim wiedział? A jeśli tak, to skąd się dowiedział? I jeszcze: Czy uważa, że znajomość tego tekstu może okazać się przydatna czy znacząca w jego życiu? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Tego rodzaju pytania utwierdzają ucznia w poczuciu, że nie czytał na darmo. Wręcz przeciwnie- czytamy po to, aby dowiedzieć się rzeczy interesujących i nowych. Co więcej, czytamy po to, aby być mądrzejszymi ludźmi. I to jest chyba najważniejsza zaleta czytania, o której powinny się dowiedzieć nasze dzieci.

                                                                                                  Monika Chylińska; psycholog Instytut Efektywnej Nauki 

bottom of page